นายกคุยกับประชาชน

สารจากนายก สาวิตรี สิทธิธรรม

ข้อมูลล่าสุด: 2013-11-30 01:14:08
จำนวนเข้าชม 713 ครั้ง


จากวันนั้น....ถึงวันนี้ 4 ปี ของความมุ่งมั่น วารสารเล่นนี้ ไม่ขอเรียกว่าเป็นผลงาน แต่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลอุบลให้ดีที่สุด ด้วยวิธีการคิดที่อาจแตกต่างว่า “การสร้างคนสำคัญกว่าการสร้างเมือง และ เป็นผู้นำต้องกล้าเปลี่ยนแปลง” การทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้กำลังใจและความมุ่งมั่น ลดน้อยถอยลง แต่ก ...


เทศบาลตำบลอุบล เตรียมพร้อมอาเซียน

แนะนำหน่วยงานองค์กร

ดูข้อมูลทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:07:30
จำนวนเข้าชม 1205 ครั้ง

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำ ...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:01
จำนวนเข้าชม 1283 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบลมีหน ...

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:26
จำนวนเข้าชม 1094 ครั้ง

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบลตามห ...

สถานธนานุบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-13 01:49:42
จำนวนเข้าชม 1270 ครั้ง

ประวัติการก่อตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบ ...

ผลงานที่ผ่านมา

ดูข้อมูลทั้งหมด

วันสงกรานต์ปี 2558

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-22 15:25:45
จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบล โดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม พร้อมคณะ ได้จัดงานสืบสานประ ....

ทำบุญบ้านหนองหอย หมู่10

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-21 11:38:42
จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ท่านสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล พร้อมคณะร่วมทำบุญ หม ....

โครงการจัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-21 11:33:38
จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลโดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรมจัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมแ ....

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-21 11:28:04
จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลโดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรมจัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธา ....

มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-21 11:23:17
จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลโดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำ ....

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-21 11:18:18
จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลโดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรมจัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธา ....

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-21 11:14:43
จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.แหลมประดู่ ประจำปีงบประ ....

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-21 11:10:35
จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "สามัคคี ก้าวหน้า ....

ซ้อมแผนฝึกเผชิญเหตุ ณ ศาลากลาง

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-21 11:05:33
จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

งานป้องกันเทศบาลตำบลอุบลซ้อมแผนฝึกเผชิญเหตุ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราช ....

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข้อมูลทั้งหมด

หมวด ข่าวสารภายใน | ประเพณีสงกรานต์

เทศบาลตำบลอุบลขอเชิญทุกท่านร่วมงานสงกรานต์ตำบลอุบลในวันที่11เมษายนต์ พศ2558 ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-09 11:03:30

หมวด ข่าวสารภายใน | ประกาศสอบคัดเลื่อก

เทศบาลตำบลอุบลประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสายปฎิบัติดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-27 12:04:19

หมวด ข่าวสารภายนอก | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเริ่มแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบป ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-18 14:35:09

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข้อมูลทั้งหมด

ประกาศจ้างเหมา

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-07 15:58:46
จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร พร้อมปรับปรุงผาบ่อพัก ซอยเสรี1 ....

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์เด็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-23 14:58:08
จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์เด็ก ....

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กท

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-19 15:58:13
จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ....

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซ.ราษฎร์บำรุง๔

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-05 14:47:19
จำนวนเข้าชม 350 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพ ....

ถามตอบ ข้อเสนอแนะ เทศบาลตำบลอุบลฯ

จากคุณ : ปุ๋มปิ่ม | ประเภท : เสนอแนะ ติชม

ถามเมื่อ: 2013-11-29 00:22:30 ..

คำถาม : ขอชื่นชมเทศบาลตำบลอุบล นะค่ะ ที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับเด็กที่เรียนดี แต่ไม่มีทุน ซึ่งเป็นโครงกา ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : สำหรับคุณปุ๋มปิ่ม และประชาชนทุกคน ทางเทศบาลอุบล ก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาท

ตอบเมื่อ: 2013-11-29 00:26:44

จากคุณ : หนุ่มนิรนาม หลังเทศบาล | ประเภท : เสนอแนะ ติชม

ถามเมื่อ: 2013-11-29 00:13:02 ..

คำถาม : อยากให้เทศบาลตำบลอุบล ช่วยพัฒนาถนนแม่ชี ข้างขนส่ง หลุ่มระบายน้ำชำรุด ขับรถลำบากมากครับ ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : ทางเทศบาลได้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงาน ขอให้ประชาชน ผู้ที่ใช้ถนนเส

ตอบเมื่อ: 2013-11-29 00:16:49