นายกคุยกับประชาชน

สารจากนายก สาวิตรี สิทธิธรรม

ข้อมูลล่าสุด: 2013-11-30 01:14:08
จำนวนเข้าชม 614 ครั้ง


จากวันนั้น....ถึงวันนี้ 4 ปี ของความมุ่งมั่น วารสารเล่นนี้ ไม่ขอเรียกว่าเป็นผลงาน แต่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลอุบลให้ดีที่สุด ด้วยวิธีการคิดที่อาจแตกต่างว่า “การสร้างคนสำคัญกว่าการสร้างเมือง และ เป็นผู้นำต้องกล้าเปลี่ยนแปลง” การทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้กำลังใจและความมุ่งมั่น ลดน้อยถอยลง แต่ก ...


เทศบาลตำบลอุบล เตรียมพร้อมอาเซียน

แนะนำหน่วยงานองค์กร

ดูข้อมูลทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:07:30
จำนวนเข้าชม 1068 ครั้ง

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำ ...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:01
จำนวนเข้าชม 1232 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบลมีหน ...

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:26
จำนวนเข้าชม 1036 ครั้ง

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบลตามห ...

สถานธนานุบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-13 01:49:42
จำนวนเข้าชม 1194 ครั้ง

ประวัติการก่อตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบ ...

ผลงานที่ผ่านมา

ดูข้อมูลทั้งหมด

คนดีศรีวนาไล

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-27 09:23:59
จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2558 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลอุบลเก็บทองหน ....

ประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-26 10:49:28
จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ท่านประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบลตำบลอุบลฯร่วมงานประชุมคณะก ....

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-26 10:39:31
จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลอุบลฯได้จักการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบลสมัยแรก ในวันที่ 25 ....

งานลอยกระทง

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-12 09:21:15
จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทษมนตรีเทศบาลเทศตำบลอุบลร่วมงานสืบสารป ....

วันเด็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-14 11:35:41
จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลนางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม พร้อมคณะ ผู้บริหา ....

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2557 วันที่ 14-08-5

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-13 18:16:25
จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ประมวลภาพ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2557 วันที่ 14-08-57 ....

วันแม่แห่งชาติ 12-08-57

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-13 18:12:34
จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ประมวลภาพกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12-08-57 ....

ลอกผักตบชวา หนองหอย หมู่ 10 วันที่ 4-8 สิงหาคม

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-13 18:04:27
จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ประมวลภาพ ลอกผักตบชวา หนองหอย หมู่ 10 วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ....

มอบเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 5-08-57

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-13 17:57:15
จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ภาพประมวลผลงาน มอบเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 5-08-57 ....

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข้อมูลทั้งหมด

หมวด ข่าวสารภายใน | กำหนดวันมอบเบี้ยยังชีพ

กำหนดวันมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี2558 ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-27 10:00:10

หมวด ประกาศด่วน | รับสมัครศูนย์เด็ก

ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลอุบลรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-09 13:53:26

หมวด ประกาศด่วน | การชะลอสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การชะลอสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-12 17:41:01

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข้อมูลทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์เด็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-23 14:58:08
จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์เด็ก ....

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กท

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-19 15:58:13
จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ....

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซ.ราษฎร์บำรุง๔

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-05 14:47:19
จำนวนเข้าชม 318 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพ ....

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ซอยศิริป้อง ๑/๑

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-05 14:44:21
จำนวนเข้าชม 262 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ซอยศิริป้ ....

ถามตอบ ข้อเสนอแนะ เทศบาลตำบลอุบลฯ

จากคุณ : ปุ๋มปิ่ม | ประเภท : เสนอแนะ ติชม

ถามเมื่อ: 2013-11-29 00:22:30 ..

คำถาม : ขอชื่นชมเทศบาลตำบลอุบล นะค่ะ ที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับเด็กที่เรียนดี แต่ไม่มีทุน ซึ่งเป็นโครงกา ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : สำหรับคุณปุ๋มปิ่ม และประชาชนทุกคน ทางเทศบาลอุบล ก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาท

ตอบเมื่อ: 2013-11-29 00:26:44

จากคุณ : หนุ่มนิรนาม หลังเทศบาล | ประเภท : เสนอแนะ ติชม

ถามเมื่อ: 2013-11-29 00:13:02 ..

คำถาม : อยากให้เทศบาลตำบลอุบล ช่วยพัฒนาถนนแม่ชี ข้างขนส่ง หลุ่มระบายน้ำชำรุด ขับรถลำบากมากครับ ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : ทางเทศบาลได้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงาน ขอให้ประชาชน ผู้ที่ใช้ถนนเส

ตอบเมื่อ: 2013-11-29 00:16:49