นายกคุยกับประชาชน

สารจากนายก สาวิตรี สิทธิธรรม

ข้อมูลล่าสุด: 2013-11-30 01:14:08
จำนวนเข้าชม 804 ครั้ง


จากวันนั้น....ถึงวันนี้ 4 ปี ของความมุ่งมั่น วารสารเล่นนี้ ไม่ขอเรียกว่าเป็นผลงาน แต่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลอุบลให้ดีที่สุด ด้วยวิธีการคิดที่อาจแตกต่างว่า “การสร้างคนสำคัญกว่าการสร้างเมือง และ เป็นผู้นำต้องกล้าเปลี่ยนแปลง” การทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้กำลังใจและความมุ่งมั่น ลดน้อยถอยลง แต่ก ...


เทศบาลตำบลอุบล เตรียมพร้อมอาเซียน

แนะนำหน่วยงานองค์กร

ดูข้อมูลทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:07:30
จำนวนเข้าชม 1294 ครั้ง

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำ ...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:01
จำนวนเข้าชม 1369 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบลมีหน ...

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:26
จำนวนเข้าชม 1160 ครั้ง

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบลตามห ...

สถานธนานุบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-13 01:49:42
จำนวนเข้าชม 1334 ครั้ง

ประวัติการก่อตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบ ...

ผลงานที่ผ่านมา

ดูข้อมูลทั้งหมด

ป้องกันฝึกซ้อมแผน

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-06 19:33:40
จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

เมื่อวันที่28พค2558งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลอุบลฝึกอบรมซ้อม ....

อบรม อสม ต่อเนื่อง

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-06 19:29:48
จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

เมื่อวันที่27พค2558นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบลเป็นประธ ....

ป้องกันฝึกและอารม

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-06 19:22:10
จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

เมื่อวันที่20พค2558งานป้องกันเทศบาลตำบลอุบลได้ดำเนินการฝึกอบรมการระงับ ....

ประชุมสภา21พค28

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-06 19:16:37
จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลได้ดำเนินการประชุมสภาเมื่อวันที่21พค58 ....

อบรมและตรวจสุขาภิบาลอาหาร

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-06 19:11:25
จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

เมื่อวันที่20พค58รองนายกเทศมนตรี นายประภากร สิทธิธรรมร่วมเป็นเปิดงานอบ ....

ลอกหนองปลาปาก12พค58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-06 19:04:29
จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

เมื่อวันที่12พค58เทศบาลตำบลอุบลได้ดำเนินการลอกหนองปลาปากตามนโยบายของค ....

อบรมกัวซา8พค58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-06 18:58:54
จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

8พค58รองนายกเทศมนตรี ประภากร สิทธธรรม เป็นประธานเปิดฝึกอบรม กัวซา เพื่อส ....

มอบเบี้ยผู้สูงวัย7พค58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-06 18:52:46
จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลดำเนินการมอบเบี้ยผู้สูงวัย7พค58 ....

ฉัตรมงคล

ข้อมูลล่าสุด: 2015-05-06 09:15:30
จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง

วันที่5พฤษภาคม 2558 เทศบาลตำบลอุบล ร่วมงานวัน ฉัตรมงคล ....

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข้อมูลทั้งหมด

หมวด ประกาศด่วน | ตรวจสุขภาพชุมชน

เทศบาลตำบลอุบลได้จัดบริการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและคัดกรองโรคต่างๆในชุมชน ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-04 11:38:01

หมวด ประกาศด่วน | แผนพ่นหมอกควัน

เทศบาลตำบลุบลจักแผนพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนประจำปี2558 ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-06-04 11:35:18

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข้อมูลทั้งหมด

ประกาศจ้างเหมา

ข้อมูลล่าสุด: 2015-04-07 15:58:46
จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร พร้อมปรับปรุงผาบ่อพัก ซอยเสรี1 ....

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์เด็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-23 14:58:08
จำนวนเข้าชม 100 ครั้ง

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์เด็ก ....

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กท

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-19 15:58:13
จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ....

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซ.ราษฎร์บำรุง๔

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-05 14:47:19
จำนวนเข้าชม 380 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพ ....

ถามตอบ ข้อเสนอแนะ เทศบาลตำบลอุบลฯ

จากคุณ : นายทิพย์มงคล สอนอาจ | ประเภท : ร้องเรียนปัญหา

ถามเมื่อ: 2015-04-09 12:03:01 ..

คำถาม : งานเปลี่ยนท่อประปา ต่อท่อน้ำเข้าบ้านไม่สนิท แจ้งเตือนแล้วก็อ้างว่าจะทำทีหลัง แล้วหนีไปเลย ทำงานห่วยๆ มา ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : ขอชีแจงกรณีงานท่อประปาไม่เรียบร้อย ตามคำร้องกองช่างเทศบาลได้ประสานงานแจ้งให้ประปาส่วนภูมิภาครับทราบแ

ตอบเมื่อ: 2015-06-05 10:28:15

จากคุณ : ปฤษฐฎา พิมพกันต์ | ประเภท : ร้องเรียนปัญหา

ถามเมื่อ: 2015-03-16 11:15:51 ..

คำถาม : ร้องเรียนเรื่องร้านขายไก่ย่าง ส้มตำวิเชียรบุรีตึกข้างซอยศิริป้อง ย่างไกส่งกลิ่นและควันเหม็น ควันลอยเข้ ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : รับทราบสำหลับข้อร้องเรียนทางเทศบาลจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกียวข้องดำเนินการปก้ไข

ตอบเมื่อ: 2015-06-05 10:13:53