นายกคุยกับประชาชน

สารจากนายก สาวิตรี สิทธิธรรม

ข้อมูลล่าสุด: 2013-11-30 01:14:08
จำนวนเข้าชม 860 ครั้ง


จากวันนั้น....ถึงวันนี้ 4 ปี ของความมุ่งมั่น วารสารเล่นนี้ ไม่ขอเรียกว่าเป็นผลงาน แต่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลอุบลให้ดีที่สุด ด้วยวิธีการคิดที่อาจแตกต่างว่า “การสร้างคนสำคัญกว่าการสร้างเมือง และ เป็นผู้นำต้องกล้าเปลี่ยนแปลง” การทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้กำลังใจและความมุ่งมั่น ลดน้อยถอยลง แต่ก ...


เทศบาลตำบลอุบล เตรียมพร้อมอาเซียน

แนะนำหน่วยงานองค์กร

ดูข้อมูลทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:07:30
จำนวนเข้าชม 1376 ครั้ง

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำ ...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:01
จำนวนเข้าชม 1440 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบลมีหน ...

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:26
จำนวนเข้าชม 1209 ครั้ง

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบลตามห ...

สถานธนานุบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-13 01:49:42
จำนวนเข้าชม 1383 ครั้ง

ประวัติการก่อตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบ ...

ผลงานที่ผ่านมา

ดูข้อมูลทั้งหมด

ถวายพระพร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-31 09:56:51
จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

เมื่อวันที่27กรฎาคมพศ2558คณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานพนักงานเทศ ....

ฝึกอบรมครอบครัวหมอชุมชน

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-31 09:42:43
จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

เมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2558 นายประภากร สิทธิธรรมรองนายกเทศมนตรีตำบลอุบลเป ....

ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-31 09:35:53
จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

เมื่อวันที่18-19สิงหาคมพศ2558 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลุบลร ....

อบรมศึกษาดูงานผู้สูงอายุ58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-31 09:30:20
จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

เมื่อวันที่17สิงหาคม2558รองนายกเทศมนตรีนายประภากร สิทธธิธรรม รองนายกเทศม ....

ถวายพระพร12สค58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-31 09:23:51
จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

เมื่อวันที่12สิงหาคม พศ2558 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลต ....

ปั่นเพื่อแม่

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-28 11:27:38
จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

เมื่อวันที่16สค2558เทศบาลตำบลอุบลร่วมด้วยหัวหน้าส่วนการงานพนักเทศบาลปร ....

ประชุมสภา10สค58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-28 11:23:13
จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

เมื่อวันที่10 สค 58สถาเทศบาลตำบลอุบลได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ....

ถวายเทียน58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-28 11:17:59
จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

เมื่อวันที่27กรกฎาคม2558 เทศบาลตำบลอุบลนำโดยผู้บริหาร เทศบาล พนักงานและช ....

โครงการตาวิเศษสัญจร

ข้อมูลล่าสุด: 2015-08-07 13:58:53
จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

เมื่อวันที่7สิงหาคม2558นายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบลได้ร่วม ....

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข้อมูลทั้งหมด

หมวด ประกาศด่วน | เผยแพร่เอกสารคู่มือประชาชน

เผยแพร่เอกสารคู่มือประชาชน

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดเอกสารได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

จากคุณ : ปฤษฐฎา พิมพกันต์ | ประเภท : ร้องเรียนปัญหา

ถามเมื่อ: 2015-03-16 11:15:51 ..

คำถาม : ร้องเรียนเรื่องร้านขายไก่ย่าง ส้มตำวิเชียรบุรีตึกข้างซอยศิริป้อง ย่างไกส่งกลิ่นและควันเหม็น ควันลอยเข้ ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : รับทราบสำหลับข้อร้องเรียนทางเทศบาลจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกียวข้องดำเนินการปก้ไข

ตอบเมื่อ: 2015-06-05 10:13:53