นายกคุยกับประชาชน

สารจากนายก สาวิตรี สิทธิธรรม

ข้อมูลล่าสุด: 2013-11-30 01:14:08
จำนวนเข้าชม 682 ครั้ง


จากวันนั้น....ถึงวันนี้ 4 ปี ของความมุ่งมั่น วารสารเล่นนี้ ไม่ขอเรียกว่าเป็นผลงาน แต่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลอุบลให้ดีที่สุด ด้วยวิธีการคิดที่อาจแตกต่างว่า “การสร้างคนสำคัญกว่าการสร้างเมือง และ เป็นผู้นำต้องกล้าเปลี่ยนแปลง” การทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้กำลังใจและความมุ่งมั่น ลดน้อยถอยลง แต่ก ...


เทศบาลตำบลอุบล เตรียมพร้อมอาเซียน

แนะนำหน่วยงานองค์กร

ดูข้อมูลทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:07:30
จำนวนเข้าชม 1168 ครั้ง

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำ ...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:01
จำนวนเข้าชม 1264 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบลมีหน ...

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-20 14:01:26
จำนวนเข้าชม 1070 ครั้ง

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบลตามห ...

สถานธนานุบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-13 01:49:42
จำนวนเข้าชม 1249 ครั้ง

ประวัติการก่อตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบ ...

ผลงานที่ผ่านมา

ดูข้อมูลทั้งหมด

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน หมู่2

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-18 14:24:35
จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่านประภากร สิทธิธรรม พร้อมท่านรองสมนึก นิรัน ....

วันท้องถิ่นไทย 2558

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-18 14:10:47
จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่านประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบ ....

ร่วมทำความสะอาดชุมชน หมู่11

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-16 09:58:30
จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอุบล ร่ว ....

อบรม อสม. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-16 09:53:00
จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

เมื่อวันที่่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล ท่านประภากร สิทธิธร ....

กิจกรรมทำความสะอาดหมู่ 10

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-06 13:58:47
จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอุบลร่ว ....

ร่วมงานศพ คุณยายขำ ศิริผล

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-06 09:24:24
จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่านสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีตำบลอุบลพร้ ....

มอบเบี้ย มีนาคม 58

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-06 09:13:16
จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบลโดยท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมนึก นิรันดร์ ได้ดำเนินการ ....

คนดีศรีวนาไล

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-27 09:23:59
จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2558 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลอุบลเก็บทองหน ....

ประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-26 10:49:28
จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ท่านประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบลตำบลอุบลฯร่วมงานประชุมคณะก ....

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข้อมูลทั้งหมด

หมวด ข่าวสารภายใน | ประกาศสอบคัดเลื่อก

เทศบาลตำบลอุบลประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสายปฎิบัติดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-27 12:04:19

หมวด ข่าวสารภายนอก | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเริ่มแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบป ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-03-18 14:35:09

หมวด ข่าวสารภายใน | กำหนดวันมอบเบี้ยยังชีพ

กำหนดวันมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี2558 ....

ข้อมูลล่าสุด: 2015-02-27 10:00:10

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข้อมูลทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์เด็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-23 14:58:08
จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์เด็ก ....

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กท

ข้อมูลล่าสุด: 2015-01-19 15:58:13
จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล ....

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซ.ราษฎร์บำรุง๔

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-05 14:47:19
จำนวนเข้าชม 337 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพ ....

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ซอยศิริป้อง ๑/๑

ข้อมูลล่าสุด: 2014-02-05 14:44:21
จำนวนเข้าชม 278 ครั้ง

เทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ซอยศิริป้ ....

ถามตอบ ข้อเสนอแนะ เทศบาลตำบลอุบลฯ

จากคุณ : ปุ๋มปิ่ม | ประเภท : เสนอแนะ ติชม

ถามเมื่อ: 2013-11-29 00:22:30 ..

คำถาม : ขอชื่นชมเทศบาลตำบลอุบล นะค่ะ ที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับเด็กที่เรียนดี แต่ไม่มีทุน ซึ่งเป็นโครงกา ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : สำหรับคุณปุ๋มปิ่ม และประชาชนทุกคน ทางเทศบาลอุบล ก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาท

ตอบเมื่อ: 2013-11-29 00:26:44

จากคุณ : หนุ่มนิรนาม หลังเทศบาล | ประเภท : เสนอแนะ ติชม

ถามเมื่อ: 2013-11-29 00:13:02 ..

คำถาม : อยากให้เทศบาลตำบลอุบล ช่วยพัฒนาถนนแม่ชี ข้างขนส่ง หลุ่มระบายน้ำชำรุด ขับรถลำบากมากครับ ..

คำตอบจากเจ้าหน้าที่ : ทางเทศบาลได้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงาน ขอให้ประชาชน ผู้ที่ใช้ถนนเส

ตอบเมื่อ: 2013-11-29 00:16:49