ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560 เพื่อเป็นกำลังสำรองในการช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560 ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา ดังนี้