รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Download File