ประกาศกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล..

ประกาศกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ถาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ   


ดาวน์โหลดเอกสารนี้ ไฟล์ PDF