ประกาศรายชื่อ อสม เพิ่มเติม

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คัดเลือกเป็น อสม เพิ่มเติม