สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ซอยศิริป้อง ๑/๑

เทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ซอยศิริป้อง ๑/๑ (ซอยจันทร์ศิริ) และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอย ปัจจาพ่าย หมู่ที่ ๑๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ข้อมูล ตามเอกสารแนบ..