ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน (สำนักปลัดเทศบาล) นางสาวสุดารัตน์ บุญแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน (สำนักปลัดเทศบาล) นางสาวสุดารัตน์  บุญแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง