ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง