ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง