ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0050 (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0050 (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง