ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง