กทจ


วาระการประชุม ก.ท.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่ 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 7.5 MB