ทำบุญเลี้ยงพระ เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

ทำบุญเลี้ยงพระ (หนองน้ำศรีวนาไล) เทศบาลตำบลอุบล ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559