วันท้องถิ่นไทย 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบลพร้อมข้าราชการ หัวหน้าส่วน พนักงาน ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ. ศาลากลาง (หลังเก่า)โดยพร้อมเพียงกัน