ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ วันที่ 21-25 มีนาคม 2559

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ.สนามกีฬาทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี