พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 วันที่ 30 มีนาคม 2560

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ได้กำหนดจัดงาน พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ.อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลอุบล