กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ถนนแจ้งสนิท บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ฯ และนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำเภอเมืองอุบลราชธานี