งานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล มอบหมายให้ นายโอภาส ไม้น้อย หัวหน้าสำนักปลัด,ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลฯ เข้าร่วมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ( ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี