การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุบล โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล