เทศบาลตำบลอุบล ร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล ชุมชนหนองหอย หมู่ 10

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558ท่านสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ที่ชุมชนหมู่ 10 บ้านหนองหอย