ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลอุบลได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ:  045-429437  ;   045-429437  ;   : thetsabantambonubon@gmail.com             

ถาม: ติดต่อท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:  สายด่วนนายก 093-5704422

ถาม: เทศบาลตำบลอุบลเปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ: ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ เทศบาลตำบลอุบล ที่  tambonubon.go.th โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          
ถาม : อยากทราบที่ตั้งของเทศบาลตำบลอุบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 

ตอบ: เทศบาลตำบลอุบล ถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  โทร.  045-429437  หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง เทศบาลตำบลอุบล ได้เลยค่ะ