กองช่าง จัดกิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

4 เม.ย. 2024 09:50:42 กิจกรรม ทต.อุบล 29

วันที่  4  เมษายน  2567
         กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  มอบหมายให้งานโยธา
         - ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ กางเต็นท์ ดูและความเรียบร้อย สำหรับการจัดกิจกรรม  งานประเพณีสงกรานต์ 
ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล (โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ)Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP