กองช่าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยร่วมจิตร  หมู่ที่ 18

24 เม.ย. 2024 10:02:39 กิจกรรม ทต.อุบล 36

 

วันที่  24   เมษายน  2567
       กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  มอบหมายให้งานไฟฟ้า
       1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ตามคำร้อง) บริเวณซอยร่วมจิตร  หมู่ที่ 18 (ชุมชนดอนกลาง) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP