กองช่าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในชุมชนหนองหอย  หมู่ที่ 10

24 เม.ย. 2024 10:00:46 กิจกรรม ทต.อุบล 28

วันที่  24   เมษายน  2567
       กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  มอบหมายให้งานไฟฟ้า
       1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ตามคำร้อง) บริเวณภายในชุมชนหนองหอย  หมู่ที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP