กองช่าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ตามคำร้อง) บริเวณถนนสีห์พนม หมู่ที่ 10

17 เม.ย. 2024 11:38:09 กิจกรรม ทต.อุบล 37

วันที่  17   เมษายน  2567
กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  มอบหมายให้งานไฟฟ้า
1.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ตามคำร้อง) บริเวณถนนสีห์พนม หมู่ที่ 10 (ชุมชนหนองหอย)  ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
(โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP