กองช่าง ดำเนินการกางเต็นท์ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้สำหรับการจัดโครงการรรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

4 เม.ย. 2024 09:57:07 กิจกรรม ทต.อุบล 30

วันที่  4  เมษายน  2567
        กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  มอบหมายให้งานโยธา
        - ดำเนินการกางเต็นท์ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้สำหรับการจัดโครงการรรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7วันอันตราย) ประจำปี พ.ศ.2567ณ บริเวณหน้าอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลอุบล (โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP