กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย บริเวณซอยท่าบ่อ7 หมู่ที่ 1

24 เม.ย. 2024 10:04:26 กิจกรรม ทต.อุบล 35

วันที่  24  เมษายน  2567
      กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  มอบหมายให้งานโยธา
      1.ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย (ตามคำร้อง) บริเวณซอยท่าบ่อ7  หมู่ที่ 1  (ชุมชนท่าบ่อใต้)  ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี (โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP