กองช่าง ดำเนินจัดเก็บสถานที่ หลังจากจัดกิจกรรม  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

17 เม.ย. 2024 11:36:14 กิจกรรม ทต.อุบล 33

วันที่  17  เมษายน  2567
กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  มอบหมายให้งานไฟฟ้าและงานโยธา
- ดำเนินจัดเก็บสถานที่ ระบบไฟฟ้า เต็นท์ เก้าอี้ และดูแลความเรียบร้อยหลังจากจัดกิจกรรม  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล(โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP