กองช่าง ให้บริการกางเต็นท์ (ตามคำร้อง)บริเวณภายในโบสถ์คริสต์  หมู่ที่ 15

17 เม.ย. 2024 11:37:16 กิจกรรม ทต.อุบล 29

วันที่  17  เมษายน  2567
กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  มอบหมายให้งานโยธา
-  ให้บริการกางเต็นท์ (ตามคำร้อง)บริเวณภายในโบสถ์คริสต์  หมู่ที่ 15 (ชุมชนนาคำ)ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
(โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP