กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงาน ดูดโคลนและสิ่งปฏิกูล ณ ซอยพุทธรักษา

19 เม.ย. 2024 13:00:57 กิจกรรม ทต.อุบล 31

 วันที่  19  เมษายน  2567
     นายชวโรจน์  ทัดเทียม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มอบหมายให้ทีมงานรถดูดโคลนออกปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ดูดโคลนและสิ่งปฏิกูล บริเวณท่ออุดตันท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกและไม่ส่งกลิ่นเหม็น ณ ซอยพุทธรักษา ชุมชนดอนกลาง  หมู่ 18Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP