การดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย (ตามคำร้อง) บริเวณถนนหนองไหล หมู่ที่ 1 (ชุมชนท่าบ่อใต้)  

23 เม.ย. 2024 09:45:53 กิจกรรม ทต.อุบล 36

วันที่  23  เมษายน  2567
กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล 
โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  
มอบหมายให้งานโยธา
1.ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและระบบระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย
(ตามคำร้อง) บริเวณถนนหนองไหล  หมู่ที่ 1  (ชุมชนท่าบ่อใต้)  
ตำบลแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
(โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ)Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP