งานโยธา ให้บริการกางเต็นท์ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ตามคำร้อง) บริเวณชุมชนท่าบ่อใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลแจระแม

23 เม.ย. 2024 09:47:16 กิจกรรม ทต.อุบล 29

วันที่  23  เมษายน  2567
กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล 
โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  
มอบหมายให้งานโยธา
1.  ให้บริการกางเต็นท์ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ตามคำร้อง)
บริเวณชุมชนท่าบ่อใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
 (โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP