งานไฟฟซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ตามคำร้อง) บริเวณภายในหมู่บ้านกรีนฟิลด์ หมู่ที่ 18 (ชุมชนดอนกลาง)  

23 เม.ย. 2024 09:44:27 กิจกรรม ทต.อุบล 24

วันที่  23   เมษายน  2567
กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล 
โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  
มอบหมายให้งานไฟฟ้า
1.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ตามคำร้อง) 
บริเวณภายในหมู่บ้านกรีนฟิลด์ หมู่ที่ 18 (ชุมชนดอนกลาง)  
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี (โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP