บริการกางเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (ตามคำร้อง) (ชุมชนดอนกลาง) หมู่ที่ 18

20 พ.ย. 2023 09:48:54 กิจกรรม ทต.อุบล 27

วันที่  20  พฤศจิกายน  2566
กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล 
โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  
มอบหมายให้งานโยธา
1.บริการกางเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (ตามคำร้อง)
(ชุมชนดอนกลาง) หมู่ที่ 18  อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี (โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP