เจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะอันตรายภายในชุมชน ตามแผนปฏิบัติงาน

20 พ.ย. 2023 09:47:40 กิจกรรม ทต.อุบล 29

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
       ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดย นายชวโรจน์ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายประสาท ศรีพรหม หัวหน้างานรักษาความสะอาด นำเจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะอันตรายภายในชุมชน ตามแผนปฏิบัติงาน

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP